Tác động đến link liên kết trong quá trình triển khai SEO

tại đây là Những thuật ngữ SEO phổ cập tương tác đến liên kết mà bạn nên biết: link liên kết Juice: lúc một web liên kết tới bất kỳ Post bài viết nào của doanh nghiệp hoặc trang chủ của trang web, nó sẽ chuyển “liên kết nước trái cây”. Nước link liên kết này giúp xếp hạng bài viết nhưng cũng cải thiện thẩm quyền Xem ngay